Tumba bibliotek
Botkyrka kommun
2019–22
1200 kvm BTA
Beställare Botkyrka kommun
Arbetet med mötesplatsen Tumba handlade om att samlokalisera Tumba bibliotek, Medborgarkontoret, Fritidsbanken och X:et museet/Botkyrka konsthall i ombyggda lokaler i Tumba Centrum. Vi arbetade parallellt med programarbete, möbleringsplaner och rumsdispositionsplaner för att klara det relativt omfattande ombyggnadsprojektet som berörde fyra olika fastigheter, flertalet ombyggda många gånger med alltifrån kontor, bank, affärslokaler, lägenheter och Botkyrka konsthalls tidigare lokaler. 

Alla mer publika delar i programmet ligger ut mot torget i Tumba Centrum, medan rum för koncentration ligger mer centralt, detta gäller läserum, X:et museet, men också socialförvaltningens samtal- och telefonrum med sina behov av sekretess. Särskild vikt lades vi att utreda den inre organisationen kring flöden, logistik och att underlätta det dagliga arbetet för de anställda. Eftersom den nya mötesplatsen består av fyra sammanbyggda fastigheter från olika tidsperioder, med flera olika verksamheter som sinsemellan har olika öppettider organiserades rummen utifrån fyra tydliga tvärsgående visuella stråk, som också ger utblickar till torg, passage och grönska. Något som underlättar orienteringen och skapar trygghet. Alla bibliotekets hyllor är på hjul för att underlätta ommöblering, det största biblioteksrummet kan göras om till samlingssal med biovisning för 150 personer.

För hela mötesplatsen togs det fram en gemensam färgsättningsplan utifrån en målning av Sven X:et Erikson som finns i X:et museets samlingar. Textilier och vissa möbeldetaljer har fått färg, tillsammans med en stor väggmålning och ett platsspecifikt program för konst. Väggar är vita, möbler mestadels i trä, genomgående golv av gummi för stegljudsdämpning och i olika neutrala färger. Alla dörrar, foder och glaspartier är utförda i klarlackad furu. I princip alla bordsskivor, fast inredning och fönsterbänkar är utformade i ask eller al. Särskilt framtagna boktråg för barnavdelningen är utförda i massiv furu. Tidigt i projektet genomfördes en stor inventering av befintliga möbler. Många möbler har kunnat återbrukas genom att slipas, omlackeras och få ny klädsel. Även lamparmaturer har renoverats och fått ny användning. Där det har varit möjligt har höj och sänkbara underreden återanvänts men fått nya skivor, eller blivit ombyggda till receptionsmöbler. Där det har varit möjligt har undertak och installationer fått vara kvar, men getts nya mer energisnåla LED-armaturer. I det som nu är entrehallen har ett stort marmorgolv kunnat renoveras och på så sätt sparas.
LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21