Träkvistavallens idrottsplats


Ekerö
2019-21
1540 kvm BTA
Beställare Ekerö kommun

Den nya byggnaden är placerad i förlängningen av områdets mittstråk som får sin förlängning in i byggnaden och bildar en passage varifrån man når samtliga omklädningsrum. Passagen når hela vägen genom byggnaden och delar på så sätt av huset i två delar. En del mot sluttningen i söder med omklädningsrum i två plan och en del mot fotbollsplanen i norr med förråd och servicelokaler på nedre plan och kanslilokaler, mötesrum för föreningslivet och mindre omklädningsrum samt funktionärsrum på plan 2. Ovanför kallförråden på plan 1 finns också en stor terrass med möjlighet att blicka ut över sportområdet och samlas i anslutning till möteslokalen.
LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21