Teknikbyggnader i Österhamnen
Vaxholm
2022-
35 kvm BTA
Beställare Vaxholms Stad

Som en del av ett övergripande renoveringsprojekt av centrala Vaxholms tre kajer, ritar LLP två nya teknikbyggnader; ett sophus och ett pumphus. Husen är omsorgsfullt gestaltade för att knyta an till befintlig historisk bebyggelse. De valmade taken av falsad zinkplåt utförs som handslaget plåtarbete, träfasaden målas i en ljusgrå kulör, ”grön umbra”, med ursprung i traditionell färgsättning med linoljefärg. De historiska referenserna balanserar mot en i övrigt stram utformning. Husen uppförs med en sockel av profilgjuten betong och gedigna plåtdörrar.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21