Tappsunds förskola 
Ekerö 
2022-
1260 kvm BTA
Beställare Ekerö kommun
Förskolan är belägen på en egen tomt i utkanten av det nya Ekeröstrand områdets kvartersstruktur i sluttningen upp mot skogspartiet i söder. Byggnaden hyser fem avdelningar, eget tillagningskök och personalutrymmen fördelat på två våningsplan med gemensamma torgytor centralt beläget i byggnaden. Den exteriöra såväl som den interiöra gestaltningen har tagit inspiration från områdets äldre bebyggelse där Ralph Erskine varit tongivande arkitekt av Ekerö centrum med en variation av kulörer och materialval.

Det röda teglet som förekommer till stor del i centrum återkommer också på den nya förskolans pelare, sockel och som omfattning runt entrépartier i fasad. I övrigt är fasaden i blåmålad träpanel och denna kulör återkommer även på den utanpåliggande balkongen/svalgången på kortsidorna med sina pelare och volangformade ribbverk av trä som bildar balustrader, solavskärmning och fallskydd i trapporna. Fönster- och entrépartier har även de kulörer som ansluter till centrumbebyggelsens kulörpalett.

Under uppförande för Ekerö kommun i samarbete med Byggdialog AB.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21