Strömvallen
Järfälla
2015-18
145 kvm BTA
Beställare Järfälla kommun
På uppdrag av Järfälla kommun ges Strömvallens idrottsplats en ny byggnad för omklädning och café. En tegelbyggnad i gult massivtegel ersätter den tidigare träbyggnaden.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21