Sommarhus vid Stora Gasmora
Fårö
2008
115 kvm BTA
Beställare Privat
Huset är beläget på ett fält ut mot den så kallade Gasmorahammaren, en öppen plattå med hedmark och brukade fält vid Stora Gasmoras 1600 tals gård. Fasaderna i lärk och den långsträckta sadeltaksvolymen med tak av minerit ansluter till traditionella lador och sjöbodar. Längan avslutas med ett uterum eller lider som fungerar som entré för byggnaden. Vid matplats/vardagsrum och större sovrum är byggnaden genomsiktlig från sida till sida i markplan. Det är möjligt att röra sig genom byggnaden på flera sätt och från alla rum kan man att stiga rakt ut. Ett skjutparti vid entrén gör att vardagsrummet kan öppnas helt mot uterummet.

En trappa leder upp mot ljuset vid en indragen balkong med utsikt mot havet. Passagen på den övre våningen har utformats som bibliotek med en hylla som balustrad ner mot det nedre våningsplanet. Ett antal skjutluckor gör det möjligt att stänga till byggnaden vintertid eller skärma av solen på sommaren. Marken omkring huset kan även i fortsättningen brukas med jordbruksmaskiner.

Projektet belönades med tidskriften Arkitekturs debutpris 2009.
LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21