Ekeby gård stallbyggnad
Danderyd
2014
78 kvm BTA
Beställare Järfälla kommun
LLP arkitektkontor har ritat och projekterat en ny stallbyggnad med tillhörande servicedelar till Ekeby gård, en lantbruksfastighet nära Danderyds gymnasium norr om Stockholm. Anläggningen ägs av kommunen genom Djursholms AB men drivs av en lantbrukarfamilj.

Den nya stallbyggnaden ersätter en del av en äldre ladugårdsbyggnad från 1912 som bedömdes vara i dåligt skick och som hade svårt att leva upp till samtida krav på djurhushållning.  

Stallet har 27 boxplatser för fullstora hästar och har i princip samma utsträckning som den tidigare stallbyggnaden. En ny del för servicefunktioner som sadelkammare, omklädning och pausrum ligger i vinkel och bildar en ny gårdsplan mot öster med stallentré, spolplats och hovslagarplats i midjan där byggnaderna ansluter mot varandra. Vindsvåningen tjänar som höskulle och teknikutrymme med en inlastning via en gaveldel på likartat sätt som i den tidigare byggnaden. Anläggningen är tänkt att i framtiden kunna fungera som ridskola och är möjlig att bygga ut med ytterligare 6–8 boxplatser för hästar.

Den nya stalldelen skulle ansluta till den befintliga ladugårdens uttryck med sadeltak i svart plåt och faluröd träpanel med likartad fönstersättning, men har fått en något lägre profil för att skapa bättre ljusförhållanden till gårdsplanen som vetter mot öster. Byggnadens horisontalitet understryks av ett band med liggande panel i fönsterzonen.  Invändigt är materialen enkla och robusta; obehandlat trä och golv av betong i stalldelen, svart klinkergolv och vita väggar med skyddande panel av obehandlad plywood i servicedelen, vilket utgör en sober grund för lantbrukarparet att själva styra över stall- och serviceinredningen och på så vis ta anläggning i besittning.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21