Situation och Aktion
Södertälje
2019-20
120 kvm
Beställare Sädertälje konsthall
1984 gjorde Jenny Holzer verket "You live the surprise results of old plans". Detta är en precis beskrivning av arkitekturens dilemma. Vardagslivet behöver ofta anpassa sig till strukturer som planerades och konstruerades för helt andra framtider en den som är vår. Är det möjligt att tänka sig en annan arkitektur, en arkitektur som anpassar sig? Vi har fått i uppdrag att arbeta fram en ny entresituation för Södertälje konsthall. Besökare möter en konstruktion och en föränderlig infrastruktur, som är både reception, arkiv, mötesrum, natur, arbetsplats och rum för konst. Projektet sker ackulmulativt och efterhand. Istället för att söka en färdig gestalt är detta ett rumsligt experiment att förstå som ett pågående. Där konstruktion, möbler och användning bjuder in till förändring. Det är ett förslag som växer fram i dialog och som söker efter nya mer utåtriktade former för möten och samtal kring konst och kultur.
LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21