Släbro förskola
Nyköping
2020-
2028 kvm BTA
Beställare Nyköpings kommun
Förskolan i Släbro skolområde är den andra uppförda konceptförskolan LLP har tagit fram åt Nyköpings kommun. Konceptförskolan har gått under arbetsnamnet Blomman och bygger på att enheter organiserats kring en gemensam inre del. Den variant av konceptförskolan som ska uppföras på Släbro skolområde är till för sammanlagt 150 barn uppdelade i 10 avdelningar. Förskolan blir den första byggnaden i det framtida skolområdet, där även en ny skolbyggnad och idrottshall planeras. För att ge området en egen karaktär avses förskolebyggnaden att uppföras med fasader av gult tegel, med visst inslag av rödtonade stenar som anknyter till den ursprungliga skolbyggnaden på platsen, Släbroskolan.

Byggnadens exteriör präglas till stor del också av den utanpåliggande balkongen/svalgången med sina pelare och det ribbverk av trä som bildar balustrader, solavskärmning och fallskydd i trapporna. Mot mark bildar ett trädäck golv under balkongen med uppbyggda bänkar i trä för utesovplatser.

Interiörerna präglas materialmässigt av det återkommande inslaget av trä, oftast i ofärgat, klarlackat utförande. Detta återfinns i insidan av samtliga fönsterpartier, fasta snickerier, bröstningspaneler i plywood och i torgens spaltpaneler. Även invändiga dörrar har karmar och foder i klarlackad furu. Det genomgående trätemat kompletteras med färger på laminerade dörrblad, luckor till snickerier, skärmväggar och kakelytor vid våtbänkar, toaletter och skötrum.

Under uppförande åt Nyköpings kommun i samarbete med Byggmästarna AB.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21