Skälby gård
Järfälla
2015-16
78 kvm BTA
Beställare Järfälla kommun
Föreningslokaler, servicebyggnad och offentligt WC utanför Skölby gård i Järfälla. LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21