Piazza Taxingeplan
Tensta
2005-10
1600 kvm BTA
Beställare Stockholms Stad
International Festival (Tor Lindstrand och Mårten Spångberg) i samarbete med Front och Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor AB initierade omgestaltningen av Taxingeplan i Tensta. Projektet genomfördes i samarbete med Tensta konsthall, Stockholms Stad och Centrumkompaniet Genom enkla, effektiva förändringar och tillägg skapades förutsättningar för en mer publik och aktiv användning av Taxingeplan.

En plats för marknader, utomhusservering, scen och med bättre samband med Tensta centrum. Genom att effektivisera trafikytor kunde halva platsen frigöras som publik mötesplats. I förslaget ritades en trappa/läktare som kopplade samman Tensta torgs övre del med konsthallens entré, denna trappa och läktare fick en tillfällig lösning under hösten 2006. Senare togs en mer permanent lösning för trappa/läktare fram, den invigdes hösten 2010. Projektet har publicerats i en rad sammanhang. År 2007 belönades omgestaltningen av Taxingeplan i Tensta med SA-priset. Projektet valdes ut, som ett av sex, för att representera Sverige under Arkitekturbiennalen i Venedig 2010.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21