Peterslundsskolan 
Oxelösund
2022-
5040 kvm BTA
Beställare NCC för Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan byggdes år 1979 efter ritningar och Rosenberg & Stål Arkitektkontor för både förskola och skola. År 2022 var byggnaden i stort behov av renovering, samtidigt som elevantalet behövde ökas för att klara Oxelösunds kommun nya skolplanering. Förskoleverksamheten utlokaliserades till en ny förskolebyggnad intill skolan och för skolan planerades för ett utökat elevantal. Den befintliga byggnaden har många kvaliteter med intrikata ljusgårdar, limträstomme och fina detaljlösningar. Byggnaden har också en bra organisation med en sida mot skolområdet för kapprum, klassrum och öppna studieytor och en sida för gemensamma lokaler för slöjd, bild, musik och  idrottshall kring en stor öppen yta för matsal i mitten. Ombyggnaden syftar till att återställa och utveckla den ursprungliga organisationen där lärmiljön kompletterats med grupprum och arbetsrum för lärare enligt Oxelösunds kommuns ramprogram. Ett nytt tak ha adderats för att hantera fuktproblematik kopplad till invändig takavvattning och de små atriegårdarna. Ljusgårdarna finns kvar som överbelysta höga lanterniner i matsal och de öppna studieytorna. I den del som ursprungligen var förskola har taket behövt höjas och med hjälp av två mindre utbyggnader har en lärmiljö motsvarande ramprogrammet kunnat tillskapas för de minsta barnen från förskoleklass till årskurs 2. Även här har de tidigare ljusgårdarna kunnat återuppstå som höga överbelysta rum som torg/samlingsyta och fritids. Kulörer och material har valts för att ansluta till den befintliga byggnaden, med synlig limträstomme och naturfärgat trä i snickerier, spaltpaneler och bröstningspaneler. Den karaktäristiska gula kulören återfinns i kapphyllor, fast inredning och dörrpartier, kompletterat med en grön nyans liknande en som återfanns i den ursprungliga byggnaden. Den mättade färgställningen i orginalutförandet med gula golv har lättats upp något med ljusare golv i varmgrå ton och målade väggar i vitt.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21