LLP

LLP är ett av Sveriges ledande arkitektkontor gällande offentliga byggnader och miljöer. Vi arbetar främst med skolor, förskolor, idrottsanläggningar, bibliotek, konsthallar, kontor, bostäder och offentliga rum. Från detaljplan och byggnad till färdig interiör och möbler.Kontoret har inriktat sin verksamhet på samhällsfastigheter, publika byggnader och sammanhang. Vår målsättning är att åstadkomma en funktionell gestaltning av särskilt värde för våra beställare. Våra kärnområden ligger inom pedagogik, barnperspektivet och miljö/hållbarhetsfrågor där vi utvecklat särskild kompetens. Verksamheten startades efter tävlingsvinster år 2000, 2002, och 2006 då kontoret vann tävlingen om ett Kultur- och bildningscentrum i Hagfors, och har sedan dess sysselsatt 4-15 personer. År 2007 belönades omgestaltningen av Taxingeplan i Tensta med SA-priset och 2009 erhöll kontoret Debutpriset för ett sommarhus på Fårö. År 2019 fick kontoret Täby kommuns stadsbyggnadspris för LSS bostaden på Njords Gränd. Adolfsbergsskolan i Knivsta nominerades 2020 till Kasper Sahlin-priset och 2021 till EUMiesAward. Förskolan Träffen i Nyköping utsågs 2022 till Årets skol- och förskolebyggnad. Våra arbeten finns publicerade i ett antal tidskrifter och böcker även internationellt.

Under de senaste åren har kontoret arbetat mestadels med lokaler för utbildning, vård och idrott företrädesvis åt kommunala beställare. Kontoret har löpande ramavtal med

Nyköpings kommun, Ekerö kommun, Trosa kommun, Vallentuna kommun, Östhammars kommun, Norrköpings kommun, Järfälla kommun, Stockholms stads idrottsförvaltning och SISAB.


Kontakt

LLP Arkitektkontor
Fiskargatan 8
116 20 Stockholm
+46 (8) 644 76 95
info@llp.se
Besöksadress:
Svartensgatan 21

Fredrik Larsson
fredrik@llp.se
+46 70 820 57 68

Tor Lindstrand
tor@llp.se
+46 70 751 57 72

Mattias Palme
mattias@llp.se
+46 70 461 07 81

Kristina Ahlström
kristina@llp.se

Ebba von Ehrenheim
ebba@llp.se

Zandra Lindberg 
zandra@llp.se

Malin Lydén
malin@llp.se

Vasiliki Renta
vasiliki@llp.se

Adils Runkvist
adils@llp.se

Mikaela Samuelsson
mikaela@llp.se 

Rasmus Siimes
rasmus@llp.se

Alice Valinger
alice@llp.se

Tove Wik
tove@llp.se