Njords gränd
Täby
2014-17
1635 kvm BTA
Beställare Täby kommun
I utkanten av ett nybyggt villaområde i Norra Täby kyrkby ligger en vacker och stämningsfull skogssluttning som utgör platsen för ett nytt LSS-boende med 6 st. lägenheter om 45m2 med tillhörande gemensamt kök och vardagsrum och personalutrymmen.
Entréplatsen ramas in av byggnadens slutna norrfasad och av en förrådsbyggnad med skogssluttningen som fond år öster. Ett vårdträd är planterat i mitten av gården som med tiden kommer att ge en mjukare inramning åt entréplatsen.
Byggnaden ordnar sig kring en innergård med lägenheterna mot väster och söder med var sin uteplats och de gemensamma utrymmena i den östra längan som har utsikt åt skogssluttningen. Stor omsorg lades på att skapa en så ”hemlik” miljö som möjligt samtidigt som lägenheterna skulle fungera för alla slags fysiska eller kognitiva handikapp och som god arbetsmiljö för personalen.
Innergården utgör ett fredat gemensamt uterum för samvaro, ger dagsljus och överblick när man rör sig inne i byggnaden. Passagerna till lägenheterna ger siktlinjer genom hela byggnaden ut mot omgivningen.
Byggnadens exteriör är mörkt grafitgrå med samma tunna fibercementskivor lagda som fjäll på tak och fasad. Den nedtonade färgskalan och fjällen harmonierar med den omgivande skogen och verkar också gynnsamt för byggnadens skala.

Byggnaden belönades med Täby kommuns stadsbyggnadspris 2019.Ur juryns motivering:

"Vid vägs ände, längst in i området Byle i Täby kyrkby ligger en till första anblicken ganska anonym och sluten byggnadsvolym. En mörk fasad som påminner om fjäll omsluter hela byggnaden som ett tunt skinn. När man kliver över tröskeln flödar ljuset från den atriumgård som lägenheterna ligger omsorgsfullt placerade runt. Genomtänkta materialval och bearbetade detaljer, både interiört och exteriört. Omsorgsfullt placerade fönster/dörrar skapar siktlinjer genom hela byggnaden. Naturen, med gröna mossbevuxna hällar och gängliga tallar kryper tätt inpå. Spänning och harmoni på samma gång."LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21