Kronängsskolan
Vaxholm
2012-17
6800 kvm BTA
Vaxholm Stad
Kronängsskolan ingår i Campus Vaxholm, ett område för skola, idrott, kultur, fritidsaktiviteter och samlingsplats/scen, vid Stockholmsvägen, infarten till Vaxholm. Skolan för 500 elever, år 7-9, är byggd på platsen för en tidigare skolbyggnad och är placerad längs en mindre lokalgata med en sammanhängande skolgård i sydväst och med parkering och angöring mot Stockholmsvägen. Byggnadsvolymen i tre våningar ligger insjunken i souterräng. En lågdel ansluter mot sluttningen i norr. En bred trappa vid huvudentrén förbinder skolgården i söder med en terrass på lågdelens tak som leder vidare upp mot sporthall och idrottsplats. Skolan nås från skolgården, lokalgatan och från den övre entrén på lågdelens tak. Alla entréer vetter in mot en samlande entréhall och galleri ut mot skolgården i söder. Här finns reception, aula, kulturskola, administration, bibliotek, fritidsgård och matsal. De publika delarna kan hållas öppna kvällstid oberoende av skollokalerna på de övre våningsplanen. Aulan med 300 platser och utdragbar läktarsektion fungerar både för undervisning, repetitioner, scenframträdanden enligt Riksteaterns krav, men även för kommunfullmäktiges sammanträden och som lokal samlingssal.

Skollokalerna är planerade för undervisningslokaler med maximalt dagsljus och överblickbarhet. De generösa fönsterbanden har fönsterbänkar i ek i möjlig sitthöjd. Glaspartier i byggnadens längsriktning ger transparens, överblickbarhet och sekundärt dagsljus till byggnadens mitt. De tre arbetsenheterna har samma uppsättning rum och är organiserade med öppna studieytor och rörelsestråk mot skolgården i sydväst. Helgruppsrum för avskild klassrumsundervisning mot den lugnare sidan i nordost, grupprum och nischer för elevskåp i mitten. Vikväggar och draperier gör det möjligt att anpassa insyn och rumsindelning. En vikvägg mellan två av helgruppsrummen i varje enhet ger möjlighet till ett storklassrum. Även grupprummen kan förändras med vikväggar och slås ihop till halvklassrum. Glaspartiernas dörrportaler, fast inredning och väggbeklädnader har färgsatts för att ge identitet åt skolans tre enheter och de gemensamma delarna som går i varmt gult.

Byggnadens exteriörer präglas av det genomgående temat med fönsterband i natureloxerad aluminium och fasadbeklädnad av tegel, använt som tegelplattor med flatsidan utåt. Tegelstenarna är i danskt modulmått av en sortering med övervägande gula stenar och har gjutits in i fasadernas sandwichelement. Mot söder och väster ansluter terrasser, balkonger, trappa och markbeläggning i betong mot byggnaden. Det horisontella temat tas upp i en utkragande skärm för solavskärmning med konsoler och stålrör i galvat stål med ovanliggande glasskivor i genomfärgat grönt solskydds glas.  Det översta våningsplanet kragar ut i den södra gaveln och ger skugga till underliggande lokaler i den mest solljusbelastade delen i direkt söderläge. Ett färginslag är banden av gummiasfalt på skolgård och terrass i olika nyanser av grönt.

En viktig del i arbetet med Kronängsskolan har varit dialog i seminarier och workshops med lärare, elever, föräldrar och beslutsfattare.

Foto: Åke Eson LindmanLLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21