Klätterverket Gasverket
Norra Djurgårdsstaden
2016-19
2067 kvm BTA
Beställare Klätterverket
Efter över hundra års industriverksamhet upphörde gasproduktionen i Hjorthagen januari 2011. Gasverkets omvandling från industri till centrum med service och kultur är en central del i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. LLP fick uppdraget att bidra till denna omvandling genom ombyggnaden av pump- och mätarhuset till ett klättercentrum. Agneta Pettersson har varit ansvarig inredningsarkitekt i projektet.   

Det blåklassade mätarhuset av Ferdinand Boberg invigdes 1893. Här mätte och kontrollerades gasen innan den pumpades till gasklockorna och vidare ut i stadens gasnät. Utgångspunkten för omvandlingen av gasverket från stängd industri till levande stadsmiljö bygger på att områdets arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden tillvaratas. Detta gäller även Mätarhuset. Stockholms stad hade som krav att en stor del av produktionsutrustningen skulle bibehållas och att man därigenom skulle kunna förstå byggnadens ursprungliga användning.

Resultatet är en effektfull och kontrastrik interiör i mötet mellan branta klätterväggar och den ursprungliga rustika industrimiljön. Klätterverket Gasverket invigdes hösten 2019 och är nu en populär samlingsplats för både nybörjare och elitklättrare.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21