Kårhus vid Stockholms Universitet
Stockholm
1999-2000
7210 kvm BTA
Beställare  Stockholms univeritets studentkår
LLP arkitektkontors förslag med motto Alkis fick andrapris i en allmän tävling om nytt Kårhus vid Stockholms universitet. Kårhuset gavs en central placering i förlängningen av Södra husens sammanbindande stråk upp mot den övre universitetsplatån med Allhuset och Lantis. Det nya kårhuset organiserades i en samlad byggnadsvolym, planerad för beväxning på slutna delar mot söder och norr.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21