Hornstulls korvkiosk
Stockholm
2013
Beställare Stockholm Stad
Hornstulls korvkiosk har blivit till genom ett medborgerligt engagemang med viljan att ha kvar en korvförsäljare vid planeringen av det nya torget vid Hornstull. Kiosken är placerad centralt snett framför uppgången från tunnelbanan, med ryggen mot Långholmsgatan. Placeringen låstes tidigt genom att kiosken också inrymmer en utrymningstrappa från underliggande parkeringsgarage. Byggnadsvolymen har lutats framåt för att ge regnskydd under tak för serveringsdisken. Skyltning och serveringsnisch har kunnat inkluderas i och med det större djup som lutningen ger.

Byggnaden är klädd med glasskivor printade på baksidan med UV-beständig färg. Den dova vinröda nyansen gör att byggnaden reflekterar omgivningen. Ovan serveringsdisken är glasskivorna bakgrundsbelysta och fungerar som en ljuslåda för skyltning möjlig att byta ut. Nischen för den infällda serveringsdisken är klädd med oljad ek. Vintertid finns möjlighet att ha en invändig serveringsdisk. Sockel i platsgjuten betong, plåtarbeten i rostfritt stål.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21