Förskolan Träffen
Nyköping
2018–21
2028 kvm BTA
Beställare Nyköpings kommun
Vinnare av årets skol- och förskolebyggnad 2022 

Så här skriver juryn: "Så fint! Ett hus med sådan respekt för barnens skala. Nätta rum med fina samband och bra kontakt med utemiljö. Känns som att angränsande utrymmen under tak skapar möjlighet att flytta ut verksamhet på ett fint sätt. Ett litet men mycket intressant projekt som lyckas fånga en särskild stämning omkring förskolebarns första möte med skolan som institution. God funktionalitet med egna entréer till samtliga klasser via balkongen. Fina interiörer och materialval.”

Förskolan vid Träffen är det första uppförda prototypen med utgångspunkt i den konceptförskola LLP tagit fram åt Nyköpings Kommun. Förskolan i två plan består av tio avdelningar uppdelade i fem enheter för totalt 150 barn. Varje enhet har sin egen entré som nås från markplan eller via den utanpåliggande balkongen som löper runt huset. Baserna är på vardera planen samlade kring en gemensam torgyta, som ska utnyttjas både för måltider, lek, pedagogisk matlagning och skapande. Förskolan är planerad för att kunna uppföras på olika tomter med skilda förutsättningar. Här ansluter den på ett fint sätt till en äldre paviljongbyggnad i grönmålat trä i kommunens gamla folkpark "Träffen".

Foto: Åke Eson LindmanLLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21