Ekerö kommunhus
Ekerö
2017-
3300 kvm BTA
Beställare Ekerö kommun
LLP har i fem etapper arbetat med till- och ombyggnaden av Ekerö kommunhus, en gedigen byggnad från år 1955 ritad av Sam Klarin. Byggnaden har byggts ut med ett utökat vindsplan klätt i falsad kopparplåt som tillsammans med ursprungsbyggnadens röda rustika tegel bildar en vacker helhet.

Interiört har ett öppet kontorslandskap ersatt de tidigare cellkontoren och kommunen har även fått en ny matsal, entré och reception. Ursprungliga material som ljus ekebergsmarmor och linoleum har valts för att komplettera befintliga ytskikt. Nya invändiga glaspartier utförs genomgående i ek för att knyta an till befintliga träpartier. Den lösa inredningen, som tagits fram av Cedervall Arkitekter i nära samarbete med LLP, går i varma jordiga toner som minner om 60-talets kontorsmiljöer.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21