Barkarby sopsugterminal
Barkarby
2023
1200 kvm BTA
Beställare Järfälla kommun
LLP arkitektkontor har ritat en ny sopsugsanläggning som nu står färdig. Den är planerad för att hantera sopor för åtta tusen hushåll i den nya Barkarbystaden som nu håller på att byggas. Järfälla kommuns miljöambitioner är mycket höga och byggnaden är NollCO2-certifierad och byggd enligt kriterier för Miljöbyggnad Guld.  

Anläggningen ligger i direkt anslutning till den framväxande kvartersstaden, inbäddad i en skogssluttning med en framtida anslutande park som granne i söder och en kulturmärkt hangarbyggnad i norr från tiden då området var militär flygflottilj – F8.

Byggnaden är i tre våningar med sockeldelen i formgjuten återvunnen betong i souterrängläget och med en utskjutande övre påbyggnad av trä som ger visst väderskydd och belysning för hanteringen med containers och som ger byggnaden dess övergripande gestalt. De två första våningarna med sina stålportar innehåller den tyngre tekniken med containers, fläktrum och ”cykloner” som driver systemet. Den övre våningen innehåller filterkammare som renar luften och återvinner energi och i mitten ligger byggnadens kontrollrum med överblick över rangeringsytan framför byggnaden inramat av ett grafitgrått pallisadstängsel fram till gatuliv. Än så länge är hälften av byggnaden utnyttjad, men kommer att utökas i takt med att nästa etapp av Barkarbystaden påbörjas och kompletteras då med ytterligare en skorsten och symmetrin fullbordas.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21