Atriumgård för Tumba Gymnasium
Botkyrka
2012-13
Botkyrka konsthall
Teknikprogrammets elever i åk 2 läste hösten 2012 kursen Design som en del av Botkyrka konsthalls projekt YAPP, Young Artist Production Program. Tillsammans med arkitekten Tor Lindstrand från LLP arkitektkontor utvecklades idéer om hur innergården bredvid designsalen kan förvandlas till en yta för presentation av elevernas arbeten och modeller även i framtiden.

Inspiration hittades i möten med t.ex. designer Katja Pettersson och studenter vid Beckmans designhögskola, Magnus Ericson från Arkitekturmuseet, Marabouparken, snickerier och gjuterier i Botkyrka, internet och perspektivförskjutning. Objekt, modeller och prototyper presenterades med dokumentärt foto och material i en utställning på skolan i januari.

Efter designkursens slut fortsatte produktionen under ledning av Tor Lindstrand och den färdiga innergården invigdes i augusti 2013.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21