Älvstrandens bildningscentrum
Hagfors
2005-10
16 500 kvm BTA
Beställare Hagfors kommun
2005 utlystes en inbjuden tävling för ett kultur- och bildningscentrum i Hagfors. LLP vinner första pris och uppdraget innefattar 6500 m2 BTA nybyggnad och 10 000 m2 BTA ombyggnad av det befintliga Älvstrandsgymnasiet i Hagfors kommun. Den 8 september 2010 invigdes byggnaden.

Älvstranden Kultur och Bildningscentrum i Hagfors är en satsning på ny pedagogik och samutnyttjande av resurser i en tid när befolkningsunderlaget minskar och kommunen har flera halvtomma skolor i behov av renovering. I anläggningen samlas kommunens skolverksamhet från förskoleklass till gymnasium, särskola, vuxen- skola, fritidsgård, sporthall, bad och kommunbibliotek.

Den befintliga anläggningen från 1974 har kompletterats med en långsträckt byggnad i Älvdalens riktning, vid sidan av Geijersholmsvägen och den före detta järnvägsvallen. Inpassningen i terrängen ger en skyddad södervänd skolgård ner mot Uvån och en entréplats för hela anläggningen mot vägen och staden. De mindre barnen ges lokaler i tillbyggnadens souterrängplan och i ombyggnadens södra del, med egna entréer mot skolgården. På entréplan har det tidigare kommunbiblioteket byggts om till en samlande entréhall varifrån publika och gemensamma funktioner nås; skolverksamheten dagtid och de övriga aktiviteterna kvällstid.

Högstadieungdomarna i åk 6–9 finns i ombyggnadens södra del på entréplan. Gymnasiet får ett eget våningsplan en trappa upp i tillbyggnaden, mot vägen. Ambitionen har varit att ge skolans delar sin egen identitet och sammanhang utifrån de olika ålderskategoriernas behov och möjligheter. De centralt belägna gemensamma och publika funktionerna både binder samman och fungerar som en buffert mellan de olika skolorna. Utblickar ger överblick och orientering mot omgivningen.

Anläggningen ska upplevas som en helhet, kulturhus för hela kommunen och samtidigt ge möjlighet till avskilda skolmiljöer anpassade till samtida pedagogik med en blandning av rums- storlekar med möjlighet till öppna samband, och kontakt med skolans utemiljöer.LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21