Adolfsbergsskolan
Knivsta
2015-19
8132 kvm BTA
Beställare Knivsta kommun
Adolfsbergsskolan är en innovativ skolbyggnad med unikt goda pedagogiska förutsättningar, byggd med byggnadsteknik för en mycket låg energiförbrukning. Till grund för utformningen ligger Knivsta kommuns ambitiösa pedagogiska program och höga krav på klimatsmart byggande. Byggnaden är ett så kallat passivhus som uppfyller den internationella standarden IGPH, vilket förutsätter en helt köldbryggefri konstruktion och en djup byggnadsvolym, med fördelaktig formfaktor (relationen mellan omslutande area och golvarea). Skolan är dimensionerad för 660 elever från årskurs 5 till 9 och ligger i den nya stadsdelen Alsike Nord. Uppdraget har innefattat deltagande i planeringen av kvarteret och området kring skolan där även Idrotts- och Kulturhuset har ritats av LLP. Skolan är placerad i souterräng i den övre delen av sluttningen ner mot den framtida järnvägsstationen. En atriegård med en bred gradängliknande trappa förbinder huvudentrén mot gatan med skolgården i sluttningen mot sydväst.

Nominerad till Kasper Salinpriset 2019. Juryns motivering:

"Utgångspunkten är ett pedagogiskt program och stark samverkan mellan arkitekt och beställare i en involverande process. Därifrån har planlösningar och volym har tagits fram i dialog, utifrån funktionsbehov och krav på hållbarhet. Med säker hand har arkitekten skapat en robust och tydlig skola, med ljusa och generösa ytor för både samvaro och mer koncentrerat arbete. Skolan är väl placerad i landskapet. Den är placerad på kanten till en slänt, med entré mot stadsdelens nybyggda bostadskvarter. Skolgård och utemiljöer är vända mot ett öppet landskap, vilket skapar ett fint förhållande mellan yttre och inre rum. Klassrummen är placerade i yttre fasad och i skolans mitt blir en stor inre trappa central kommunikationsnod, auditorium och en naturlig samlingspunkt – ett samlande torg. Inredningen samspelar väl med byggnaden, som är anspråkslös i konstruktion och materialval, men välartikulerad i sitt uttryck. Med hög inlevelse och ett pragmatiskt förhållningssätt till en låg budget tillför Adolfsbergsskolan många kvaliteter och upplevelser för såväl stadsdelen som dess elever och personal."

Foto: Åke Eson Lindman
LLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21