LLP är ett av Sveriges ledande arkitektkontor gällande offentliga byggnader och miljöer. Vi arbetar främst med skolor, förskolor, idrottsanläggningar, bibliotek, konsthallar, kontor, bostäder och offentliga rum. Från detaljplan och byggnad till färdig interiör och möbler.LLPLLP Arkitektkontor  Fiskargatan 8  116 20 Stockholm  +46 (8) 644 76 95  info@llp.se  Besök: Svartensgatan 21

LLP Arkitektkontor AB  Fiskargatan 8 
116 20 Stockholm 
+46 (8) 644 76 95 
info@llp.se 
Besöksadress:
Svartensgatan 21